TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

  • Tiếp tục khẳng định vị thế là Công ty thương mại dẫn đầu thị trường nội địa trong ngành mía đường, mật rỉ đồng thời trở thành một trong những thương hiệu lớn  mạnh hàng đầu tại thị trường khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
  • Tối đa hóa giá trị đầu tư và gia tăng giá trị cho cổ đông.
  • Mang lại sự thịnh vượng cho các bộ nhân viên.
  • Xây dựng thương hiệu TTC bền vững và vươn xa trên thị trường quốc tế

Giá trị cốt lõi:

  • Tôn trọng giá trị lao động, tôn trọng con người, tôn trọng giá trị đạo đức trong kinh doanh và đạo đức xã hội.
  • Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm với cổ đồng/ đối tác/ khách hàng xã hội.
  • Tự hoàn thiện bản thân, chấp nhận đổi mới phù hợp theo yêu cầu phát triển, biến các thách thức thành cơ hội.
  • Chuyên nghiệp trong quản trị điều hành cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn và năng lực với tinh thần cống hiến cao vì sự phát triển chung của Công ty và toàn xã hội
  • Tuân thủ pháp luật, quy chế, quy trình, quy định của Công ty