Đường Vàng Tinh Khiết TTC Túi 25Kg
ĐƯỜNG VÀNG  - Yellow Sugar

Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế biến:

 » Nuôi ong lấy mật
 » Các sản phẩm cần độ màu hay mùi của mật mía nước : Nước sâm, Trà bí đao, Chè…
 » Suất ăn công nghiệp
Đường Kính Trắng TTC Túi 500g
  » Sử dụng trong pha chế thức uống và chế biến thực phẩm
Đường Kính Trắng TTC Túi 500g
  » Sử dụng trong pha chế thức uống và chế biến thực phẩm
Đường Vàng Kính Trắng TTC Túi 25Kg

Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp chế biến. 

Đường Vàng Kính Trắng TTC Túi 25Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Vàng Tinh Khiết TTC Túi 1Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Vàng Tinh Khiết TTC Túi 1Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Vàng Tinh Khiết TTC Túi 25Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Vàng Kính Trắng TTC Túi 25Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Vàng Tinh Khiết TTC Túi 1Kg
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
Đường Kính Trắng TTC Túi 500g
Đường xuất khẩu Biên Hòa Dormin được sản xuất từ 100% mía đường tinh khiết, với công nghệ sản xuất hiện đại loại bỏ hoàn toàn tạp chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu