Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công (TTC Trading) vinh dự đạt Giải thưởng THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 201618/04/2017