yêu cầu báo giá

Vận chuyển Đường thủy

 

Vận chuyển hàng hóa dạng lỏng

 

 » Với phương tiện vận tải thủy nội địa chuyên dụng cho hàng lỏng với hệ thống tàu bồn, sà lan, sản lượng vận chuyển bình quân 150.000 tấn/năm                 

 

 

         

Hàng hóa đóng bao 

 

 » Sà lan hàng khô: Vận chuyển hàng hóa đóng bao các tuyến đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là thế mạnh của Công ty chúng tôi, bình quân 150.000 tấn/năm

 » Tàu hàng khô: vận chuyển tàu thủy nội địa trên tất cả các tuyến Bắc - Trung - Nam