TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH QUỐC TẾ

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 1. Đề xuất định hướng, mục tiêu và xây dựng phương án kinh doanh trong ngắn, trung, dài hạn và các giải pháp chiến lược kinh doanh trong phạm vi chức năng được phân công.
 2. Lập giải pháp và lộ trình để thực hiện mục tiêu.
 3. Thực hiện phân tích thị trường, ngành hàng, biến động tỷ giá.
 4. Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các mặt trong lĩnh vực phụ trách.
 5. Phối hợp với trưởng phòng trong việc điều hành và kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh Quốc tế và VPĐD tại nước ngoài. Thực hiện việc hỗ trợ các nhân viên trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 6. Kiến nghị cơ cấu tổ chức nhân sự liên quan đến phòng phụ trách.
 7. Phân công, phân nhiệm công việc cho các nhân sự thuộc phòng phụ trách.
 8. Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế, tham mưu/đề xuất trong công tác mua bán hàng hóa quốc tế
 9. Triển khai, giám sát các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.
 10. Giám sát việc thực hiện các hoat động giao dịch, đàm phán hợp đồng, lập bộ chứng từ, công tác vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu…
 11. Xây dựng văn hoá làm việc, củng cố và cải thiện quy trình tác nghiệp/ cách thức quản lý tác nghiệp.
 12. Tham gia việc xây dựng, cải tiến liên tục và triển khai vận hành tất cả các quy trình quy định liên quan đến công việc đảm nhiệm nhằm đạt hiệu quả công việc một cách cao nhất.
 13. Các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền hoặc chỉ đạo trực tiếp từ Ban Lãnh đạo hoặc theo quyết định ủy quyền.

Yêu cầu công việc

1.    TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:

-       Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Ngoại thương/ kinh doanh quốc tế/ quản trị kinh doanh…

-       Kiến thức pháp luật: Am hiểu về luật mua bán quốc tế

2.    KỸ NĂNG:

-       Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp tốt.

-       Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power-point…) và Internet.

-       Kỹ năng mềm

 • Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục/ thuyết trình.
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng quản lý
 • Quản trị theo kết quả.
 • Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc theo nhóm.
 • Kỹ năng phân công công việc phù hợp với chuyên môn, thế mạnh của nhân viên

3.    NĂNG LỰC:

-       Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó phòng kinh doanh quốc tế trở lên hoặc tương đương.

-       Có năng lực tốt ở các mảng:

 • Quản trị kinh doanh.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu.
 • Phân tích ngành hàng
 • Ưu tiên ứng viên amm hiểu về ngành hàng nông sản.

-       Năng lực chung

 • Có khả năng bán hàng xuất khẩu và nắm bắt thông tin thị trường tốt.
 • Có khả năng lập và triển khai kế hoạch/ mục tiêu đơn vị.
 • Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Có khả năng quản lý, phân công, giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.
 • Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên

Thông tin khác

 • Thử việc: 02 tháng
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7
 • Cơ hội huấn luyện:

  - Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn khi Công ty có nhu cầu
  - Được tham gia đào tạo để nâng cao chuyên môn/nghiệp vụ

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: Ms Hoàn - Phòng Nhân sự: hoantt@ttctrading.vn.

VỊ TRÍ KHÁC